studyincanadanow

“Podaj łapę”, “siad”, “leżeć”! Wygląda na to, że zasób słownictwa naszych wiernych towarzyszy jest znacznie szerszy niż nam się wydawało. […]

Z naukowego punktu widzenia wierność definiuje związek, jaki dana osoba ma z kimś lub czymś. Lojalność przejawia się w relacjach […]

Podobnie jak w przypadku ludzi, narodziny i przebieg życia naszych zwierząt domowych narażają je na niepełnosprawność, w większym lub mniejszym […]