Z naukowego punktu widzenia wierność definiuje związek, jaki dana osoba ma z kimś lub czymś. Lojalność przejawia się w relacjach […]